La Fidélité - Constantia Mortsel: FCM vzw

198 jaar: een traditie van handboogschieten sinds 1825...

 

De ontstaansgeschiedenis van La Fidélité - Constantia gaat ver terug in de tijd, nog voor het ontstaan van België! We geven hier een kort overzicht.

In 1825 werd in Antwerpen de handboogvereniging La Fidélité (de "getrouwheid") opgericht. Kort nadien, in 1826, werd, ook in Antwerpen, de handboogvereniging Constantia (de "volharding") opgericht. Beide clubs waren zeer succesvol en, hoewel er veel interacties waren tussen beide clubs, bestonden ze broederlijk naast elkaar.

Tijdens de voor Antwerpen erg moeilijke oorlogsjaren van 1940-1945 waren de ledenaantallen in beide clubs sterk gedaald omdat vele leden in de oorlog gesneuveld waren. Beide clubs zochten steun bij elkaar en smeedden een sterke band door op 13 januari 1946 van beide clubs één club te maken namelijk La Fidélité-Constantia.

Tot op de dag van vandaag is deze club in het Antwerpse actief en beoefenen ze verschillende disciplines van het handboogschieten.

We zijn fier op de geschiedenis van onze club die al meer dan 190 jaar bestaat!

Kalender

loader

Kalender detail

No events found